• De snelste zijn met wedstrijdzwemmen! Waterpolo: spannende teamsport! Synchroonzwemmen, ballet in het water Fotografie: Feriet Tunc
 • Met ingang van 25 september 2021 is onderstaande wedstrijdprotocol VERVALLEN

  Corona wedstrijd protocol De Meeuwen Diemen te Sportcentrum Wethouder F.B. Duran


  Hieronder is het corona protocol te vinden dat nageleefd moet worden voor, tijdens en na het spelen van een waterpolo wedstrijd. Gebaseerd op de maatregelen van de KNZB en het zwembad is het protocol opgesteld. Volg altijd de aanwijzingen van De Meeuwen- vrijwilliger(s), er is corona coördinator van De Meeuwen aanwezig. Deze vrijwilliger is te herkennen aan het hesje. Dit is een protocol aangepast op de situatie in het Wethouder F.B. Duran zwembad, de algemene regels dienen ook te worden nageleefd. De algemene maatregelen genomen vanuit de KNZB zijn hier te vinden: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/.


  Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM): 

  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 
  • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld; 
  • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; 
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Als twee of meer sporters uit dezelfde trainingsgroep positief zijn getest, dan heeft mogelijk verspreiding binnen de trainingsgroep plaatsgevonden: de hele trainingsgroep gaat in quarantaine en volgt de adviezen van de GGD op! De corona coördinator informeert, in samenwerking met de wp commissie, de KNZB dat een trainingsgroep in quarantaine is. 
  • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden buiten het zwembadwater (uitzondering voor kinderen tot en met 17 jaar onderling); 
  • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding; 
  • Desinfecteer voorafgaand en na het zwembadbezoek je handen
  • Draag een mondkapje voorafgaand en na het zwembadbezoek, in de zwemzaal hoeft deze niet gedragen te worden. 

  Looproute in het zwembad 

  Voordat je het zwembad betreed moet er een mondkapje worden gedragen, deze mag je in de zwemzaal af doen. Alle zwemmers gaan van de entree naar de heren kleedkamers en kleedhokjes, deze zijn te vinden bij de rechteringang. Laat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houden door dosering en routering. De route in het Duran is voorzien van afbakening, pijlen op de vloeren en de muren en informatieborden. 


  Voor de wedstrijd

  • Kom alleen op vooraf besproken tijden; kom niet eerder dan 30 minuten voor de starttijd van de wedstrijd naar de accommodatie;
  • Verzamel bij de entree (dit geldt ook voor het thuisteam) en wacht buiten.
  • De normale entree voor het zwembad wordt gebruikt. 
  • Alle zwemmers hebben de badkleding al onder de gewone kleding aan en kleden zich om bij de omkleedgelegenheden aan de herenzijde; De twee gemeenschappelijke kleedhokken zijn gereserveerd voor het uitspelende team en is voor maximaal 6 personen per kleedkamer. De individuele kleedhokjes zijn gereserveerd voor het thuisspelende team.
  • Na het omkleden nemen de zwemmers de tassen mee de zwemzaal in.
  • Er blijft geen kleding in kleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter.
  • Het uitspelende team kan zich verzamelen en op 1,5 meter inzwaaien aan de lange zijde van het pierenbadje bij de raamzijde, hier kunnen de spullen van het uit team ook worden geplaatst. Het thuisspelende team kan zich verzamelen en op 1,5 meter inzwaaien in de hoek van het zwembad waar ook de spullen worden opgeslagen. 
  • Tijdens de eerste wedstrijd van de avond kunnen de spelers vrij het water betreden. Bij opvolgende wedstrijden blijven de teams die klaar zijn met de wedstrijd aan de lange zwembadzijde bij de tribune in het water liggen totdat de volgende teams ook in het water zijn. Het opvolgende team betreedt het water aan de jurytafel zijde. Als deze teams in het water zijn mogen de teams die klaar zijn met de wedstrijd het badwater verlaten. 

  Tijdens de wedstrijd

  • Voor de volwassenen (18 jaar en ouder) op de spelersbank wordt de 1,5 meter-norm aangehouden.
  • Bij het wisselen van de kant kan het uitspelende team langs de tribune lopen naar de andere spelersbank. Het thuisspelende team zal langs de jurytafel naar de andere spelersbank lopen.
  • Tijdens het wisselen van kant moeten de spelersbanken met zwembadwater worden afgespoeld. Zorg ervoor dat je dit als team zelf doet. 

  Na de wedstrijd 

  • Blijf in het water aan de lange zijde bij de tribune totdat de opvolgende teams in het zwembadwater liggen. 
  • Na de wedstrijd verlaten de zwemmers de zwemzaal via de route langs de fitness-apparaten, via het pierenbad en de dames wc’s naar de wasbakken.
  • Douchen is niet toegestaan.
  • De twee gemeenschappelijke kleedhokken van de dames zijn voor maximaal 6 personen per kleedruimte en zijn gereserveerd voor het uitspelende team. Het thuisspelende team kleedt zich om in de individuele kleedruimtes.
  • Iedereen verlaat de omkleedruimte aan de dames zijde. Vervolgens kan het Duran zwembad uitsluitend verlaten worden via de uitgang van de Sporthal. Volg hierbij de aangegeven looprichting. Let op: de uitgang is een andere deur dan de entree.


  Kinderen met begeleiding

  • Alle zwemmers hebben de badkleding al aan onder de gewone kleding en kleden zich om bij de omkleed gelegenheden aan de herenzijde. De gemeenschappelijke kleedhokken van de heren zijn voor maximaal 3 kinderen met 1 ouder/verzorger per kind, op de vloer zijn de vakken afgebakend.
  • Na het omkleden mag het kind de zwemtas mee de zwemzaal innemen; er blijft geen kleding in kleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter. Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger als toeschouwer aanwezig bent in de zwemzaal. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd van jouw kind(eren). 
  • Voor de jeugd (tot en met 17 jaar) is het per uitspelend team toegestaan om maximaal 4 begeleiders op de tribune plaats te laten nemen. De spelersbegeleiding vallen niet onder toeschouwers. Het uitspelende team is zelf verantwoordelijk om de contactgegevens te verzamelen van de spelersbegeleiding.
  • Voor het thuisspelende team is er geen publiek toegestaan. Begeleiding moet de omkleedruimte direct verlaten via de uitgang. 
  • De kinderen worden na het omkleden opgevangen bij de deur van de kleedhokjes aan de zwembadzijde door de corona coördinator op 1,5 m afstand. Daarna mag iedereen doorlopen via de heren wc’s naar de zwemzaal
  • Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op bij de omkleedruimte aan de dameszijde. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

  Voor de trainers/instructeurs/scheidsrechters/jurytafel/coaches  

  • Houd 1,5 meter afstand (ook aan de jurytafel)
  • De Meeuwen-vrijwilliger(s) spreken de zwemmers/ouders en verzorgers aan op ongewenst gedrag bij overtredingen van de regels;
  • Het verblijf in het zwembad voor en na het zwemmen moet zo kort mogelijk zijn.
  • Aan de jurytafel wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden, hiervoor worden ook 2 tafels in gebruik genomen.
  • Draag als vrijwilliger herkenbare Meeuwen kleding voor zover je dit in je bezit hebt.
  • Verlaat het zwembad als je vrijwilligerstaak is afgelopen.
  • Het is per team toegestaan om één coach en/of één assistent-coach de zwemzaal te laten betreden. Deze vrijwilligers moeten worden aangemeld via Sportlink. 
  • De scheidsrechters mogen zich net als het thuisspelende team omkleden in de individuele kleedhokjes. Bij aankomst gebeurt dit aan de herenzijde en bij vertrek aan de dameszijde. De persoonlijke spullen worden niet achtergelaten en kunnen op de oranje stoelen worden geplaatst achter de jurytafel. 

  Bezoekers/begeleiding

  • Bezoekers zijn niet welkom. Het uitspelende team mag maximaal 4 begeleiders meenemen die op de tribune plaats mogen nemen. Deze bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen.
  • Begeleiding mag binnenkomen via de normale entree van het zwembad en rechts door de gang langs de squashzalen de tribune betreden. Op de tribune moet je je registreren. 
  • Bij betreding van de tribune moet er direct worden plaatsgenomen op 1 van de stoelen. Deze stoelen staan op 1,5 meter afstand dus deze graag laten staan.
  • Er zijn maximaal 4 personen op de tribune toegestaan. Is de tribune vol? Verlaat het zwembad via dezelfde weg. Is de wedstrijd van jouw vereniging afgelopen? Verlaat zo snel mogelijk de tribune.
  • Begeleiding mag de tribune niet verlaten om de zwemzaal te betreden. U verlaat de tribune via de uitgang. 
  • Het is niet toegestaan te schreeuwen. 


  Plattegrond Duranbad met looprichtingen: